Zabezpečení vozidel a vyhledávání odcizených vozidel
Navrhovaný systém je primárně určen k zabezpečení vozidla formou okamžité informace o napadení nebo neoprávněném užití vozidla a následné možnosti dohledání odcizeného vozu. Nejedná se systém, který zabrání napadení nebo poškození vozidla, ale o minimalizaci následných škod nebo úplné ztrátě vozidla.

Systém ve vozidle

 • skrytě nainstalovaný systém
 • aktivace v případě napadení vozidla, informace je předána pomocí čidla (alarm, náklonové čidlo, apod.…)
 • alarm z vozidla okamžitě zaslán operačnímu středisku
 • operačního středisko kontaktuje majitele vozidla a na základě ověření ochranných kódů informuje o stavu vozidla

Možnosti operačního střediska

 • systém umožňuje lokalizovat vozidlo pomocí systému GPS (souřadnice, nadmořská výška, rychlost)
 • přijímá alarmové stavy z vozidla
 • operátor má možnost u vybraných vozidel (je-li funkce instalována) bezpečně odstavit odcizené vozidlo
 • v případě havárie přivolat pomoc (pokud je instalované nárazové čidlo)

Povinnosti operačního střediska

 • NONSTOP dozor nad vozidly
 • odbavuje a konzultuje všechny poplachové stavy vozidla
 • dodržovat ochranu osobních údajů a maximální diskrétnost – informace jsou poskytované oprávněné osobě pouze na základě komunikačního klíče
 • na základě ověření platného alarmu řídí zásah a předává informace výjezdovému vozidlu
Všechny nabízené varianty maximálně respektují Vaše soukromí. Systém zasílá informace o poloze jen v případě napadení vozidla nebo v případě zahájení lokalizace vozidla na Vaše přání.
Nabízené kombinace služby zabezpečení vozidel Loksys S (security)

Loksys SP (pasivní)

 • Službu je možné kombinovat s elektronickou knihou jízd
 • Systém určený pro uživatele, který má možnost pravidelně kontrolovat svoje vozidlo
 • Zařízení zasílá alarmové hlášení pouze v případě odpojení hlavního akumulátoru vozidla
 • Operační středisko zahájí lokalizaci vozidla pouze na žádost oprávněné osoby
 • Systém neobsahuje žádné alarmové prvky
 • Na základě aktivace systému jsou poskytovány slevy u pojišťovacích ústavů na pojištění vozidla
Zadat poptávku

Loksys SA (aktivní)

 • Službu je možné kombinovat s elektronickou knihou jízd
 • Systém určený pro váš klidný spánek s aktivním systémem dohledu nad vaším vozidlem
 • Zařízení je vybaveno aktivními prvky pro ochranu vozidla (bezkontaktní ID karta, náklonové a nárazové čidlo, SOS tlačítko, apod.)
 • Všechny alarmové stavy jsou aktivně řešeny operačním střediskem
 • Na základě aktivace systému jsou poskytovány slevy u pojišťovacích ústavů na pojištění vozidla
Zadat poptávku