Správa vozového parku – přesné měření paliva a data z vozidla

Instalací měřící sondy do nádrže vozidla a současné zpracování dostupných dat z vozidla (CAN sběrnice), která jsou přenášena vozidlovou jednotkou do uživatelského portálu, je poskytován komplexní přehled o provozu vozidla. Provozní záznamy obsahují informace o zatížení motoru, otáčkách přehledně rozdělených do několika segmentů, práci přídavného zařízení/nástavby, běhu motoru naprázdno, spotřebě paliva a mnoho dalších.

Údaje o stavu paliva ve vozidle je možné velice přehledně kontrolovat s údaji na tankovacích dokladech. Dojde-li k úbytku paliva na zaparkovaném vozidle je tento stav vyhodnocen jako ALARM a zasílán okamžitě na přednastavené mobilní číslo zákazníka.

Informace z datové sběrnice vozidla umožňují vyhodnocovat jízdní styl řidiče, přesný stav ujetých km, kontrolovat servisní intervaly a další parametry.

Palivová sonda

Pro přesné měření tankování, spotřeby a úbytku paliva v nádrži instalujeme sondu, která svojí koncepcí vychází ze sondy montované do vozidel v prvovýrobě. Přesnost měření je větší než informace z plováku vozidla a nahrazuje tuto informaci v datové zprávě z CAN sběrnici. V případě míchání různých paliv (nafta, bionafta) poskytuje dlouhodobou stálost a jednoznačný výsledek měření. Instalované měřící sondy fungují bez jakékoli údržby a jsou mechanicky velmi odolné.
Nabízené kombinace služby měření PHM

Loksys KJ PHM CZ

  • Elektronická kniha jízd – měření paliva
  • elektronická kniha jízd včetně přehledu o provozu vozidla a měření PHM pro vozidla pohybující se v rámci ČR
  • hlídání stavu paliva odstaveného vozidla (alarm)
  • bez závazku s možností platby měsíčně nebo ročně
Zadat poptávku

Loksys KJ PHM EU

  • Elektronická kniha jízd - měření paliva
  • elektronická kniha jízd včetně přehledu o provozu vozidla a měření PHM pro vozidla pohybující se v rámci EU
  • hlídání stavu paliva odstaveného vozidla (alarm)
  • data jsou přenášena v reálném čase i při pohybu vozidla po státech EU
  • bez závazku s možností platby měsíčně nebo ročně
Zadat poptávku